Cascaval Cheese from Balkan, - now with truffle

In Transylvania, in a small non-industrialized hidden valley in Carpathian Hargita mountains, some dozens of cows give rich milk for producing traditional Cascaval. Cascaval is made of from non-pastourized milk and it is married to black truffles, the treasure of Transylvanian forest. Terfezia recipes introduce us to a unique flavour travel from tradition to natural and organic gourmet food. Let’s join us and taste! Terfezia  Cascaval de Hargita.


Terfezia Cascaval de  Hargita Truffled Cheese

Origin

Cascaval is a type of cheese made of from cow's milk, sheep's milk or both. The name and the cheese, Kaskhaval, (Cascaval, Kashcaval, Cashcaval) is derived in Balkan countries Romania, Serbia, Macedonia, but it is well known also in Turkey and Near-East. This cheese is also known in Italy as Caciocavallo.

The name in all language refers to the word of horseman, cavalier, related to cavallo word in Romance-Latin languages. The word cas (cheese) was combined with cavallo referring to the movement to the mountain pastures during summer. We should look for the origin of this cheese and its name among a group of native Balkans known as the Aromanians, the nomadic Vlachs. These Vlachs (Aromanians) spread this type of cheese also throughout the modern-day Balkans and even in the Near East. It is started from Balkanian mountains to get to Hungary, Croatia, Slovenia, Italy, Switzerland (Rhaeto-Romance), Bulgaria, Greek, and Turkey. Turkey was the cultural transport point to further to Near-East, where this type of cheese known and popular from middle age.

Terfezia Cascaval de Hargita married to Black Truffe Tuber Uncinatum in middle, and without truffle matured Italian Silano Caciocavallo DOP on left, and fresh Transylvanian DOP Harghita de Cascaval on right.

Artasian Process

Cheese was made by leaving milk buckets curdle as they were transported astride during transhumant peregrinations and during nomadic migrations. Nowadays of course the ancient nomad technology is adapted to settled rural handcrafted methods.

Cascaval is stretched-curd cheese, in Italy special name is Pasta filata. This kind of cheese have in common the process called filatura (melting and stretching). The curds are steeped for some hours in a bath of very hot whey, or salted water up to 95°C. This results in curd “plasticizing” that gives the finished cheese its characteristic fibrous structure, along with melting and stretching properties. The curd mass is aftermath divided (often by pulling out a thick strand and chopping it) and shaped into individual cheese moulds. The discover that heating the curd with hot water results in making it stretchable dates back to the Middle Age.

This procedure unconsciously and unintentionally selected the thermophilic bacteria removing most of the viable mesophilic.

The Pasta Filata cheese is classified into two main categories: hard cheese such as Caciocavallo, Provolone, the Mexican Oaxaca and Palmito and of course Cascaval; and soft, moist cheese such as Mozzarella, Provole, Scamorze.

Cascaval de Hargitha is a DOP geographically protected cheese in Europe. Hargita is the Hungarian name of Hargitha county (Judet) in Romania. Terfezia Hargita de Cascaval currently could not use DOP Cascaval de Hargitha, because our product does not fit to traditional Cascaval, due to truffle ingredients, we may apply for that later.

Fresh artasian Terfezia Cascaval de Hargita, just arrived in wheels appr. 2,5 kg per round, but you can order in slice 250g per piece, too.

Usage and Consumption

The Terfezia Cascaval de Hargita is not a long-matured cheese, we have a ripening term just 30 days. Inspite if short ripening, it is so rich in flavours, that your experience can exceeds many 6–12-month cheese. Keep cool around 15 °C and you can enjoy one of your favourite cheeses for 3 months. In refrigerator you can have it even for 9 months. After cutting the wheel or opening please keep in refrigerator and consume in 14 days. The tastes, scents and flavours can prevail at 12-21 °C.

This gourmet food is healthy and organic. Does not contain artificial preservatives and colours. The ecological milk is from cows kept on natural mountain valleys. The cheese is made from non-pasteurized milk with gentle and traditional processes. The proteins of cheese are the most essential type of proteins to be built to organ, even most easily built in also. The cheese is one of the best ways to take Calcium to your body and bones to avoid weak bones in your older age.

The truffle is a superfood with numerous essential minerals, and impacts. It certainly is not accidentally, that truffles linked the ambrosia food sense in different places of ancient world. In the ancient Greek myths, ambrosia, means in ancient Greek: ἀμβροσία, "immortality", is the food or drink of the Greek gods, often depicted as conferring longevity or immortality upon whoever consumed it.

Energy                                     1205kJ/290kcal
Protein (g)                                22,00
Carbonhydrate (g)                     1,50
Fat (g)                                       22,00
Saturated Fat(g)                       12,00
Trans Fat(g)                                1,00
Sugar (g)                                    1,00
Salt (g)                                       1,00

You can eat with tomato, paprika, and different sausages as Hungarian and Transylvanian people. You can put on pasta dishes or white meat courses as Italians. Italians also offer wide range of recipes, from grilling the cheese to top salads or potatoes, to using it in Risotto. You can still use in delicious sandwiches. Nevertheless, this cheese and even truffle are highly characteristic and it does not fit with other offensive flavours. Dry Tokaji Szamorodni is our offered wine for this cheese. Tokaji Szamorodni is a traditional wine from Tokaj wine region in Hungary and its tastes harmonized well with Terfezia Cascaval de Hargita.


Terfézia misztikus eredete

avagy hogy jön össze a jégkorszak, az antik lakomák, a bugaci futóhomok, az akácerdők és a szarvasgombás modern magyar kulinária.

Gyakran teszik fel a kérdést, hogy - hogy-hogy csak a Magyarországon terem a fehér édes homoki szarvasgomba? És a válasz valóban a Discovery Channel nyomozós dokumentumfilmjeit idézi.

A történet kezdete a római történetírók tollából ered, akik először adtak hírt az „istenek eledeléről”, amely ez esetben nem a híres görög Ambrózia  volt, hanem a római édes Terfézia szarvasgomba.

Római Birodalom legnagyobb kiterjedése

Feljegyezték, hogy a híres luccullusi lakomák fénypontja, záróakkordja, a menüsor végén egy különlegesség volt, az édes szarvasgomba. Tudjuk, hogy a termés a Közel-Keletről, Föníciából, vagy Észak-Afrikából, Líbiából érkezett. A szállítás, mint manapság az aranyszállítmányok, vagy bankjegyek esetében, különleges biztonsági előírások szerint történt. Hadihajó kiséret mellett szállították Ostiába, Róma kikötőjébe. Onnan a kor elit katonai alakulata (mint ma Delta Force, GU Szpecnaz, SAS, TEK) a Praetori Gárda testőrei, a pretoriánusok (praetori cohors, a császári testőrség alakulata) kísérték közvetlenül a lakoma színhelyére.


Praetorianus Gárda, Illustration by Peter Dennis

Terfézia termőhelyek, homokos, félsivatagos területen voltak, ahol a terfézia sivatagi rokonai ma is megtalálhatók.
Az ókorban a klíma sokkal csapadékosabb volt. A mediterrán sáv a földközi tenger mentén lényegesen szélesebben terült el, és a Szahara csak jóval délebben kezdődött . Líbia, Szaúd-Arábia, Irak területei, a Földközi tenger más déli és keleti részei nem kőolajjal látták el a Római Birodalmat, hanem búzával, és más alapvető élelmiszerekkel. Ez a terület az volt a birodalom éléskamrája.

Római romok Thuggában (ma Dougga, Tunézia) és nem Toszkána, de így elképzelésünk lehet, hogy milyen lehetett 2000 éve az elsivatagosodás előtti Észak-Afrika.

A klíma változott és sok kutató szerint közvetve ez okozta a Római Birodalom pusztulását. A Földközi tenger melléki éléskamra helyét átvette a Szahara és sivatag homokdűnéi, és jelentősen csökkent a hatalmas állam belső élelmiszer-erőforrás tartaléka, azaz az eltartóképessége. Ezzel párhuzamosan a belső ázsiai szteppék visszaszorultak a Góbi és más belső ázsiai sivatagok terjeszkedése miatt és megindították a népvándorlást. A "barbárok", germánok, gepidák, gótok, hunok pedig rázúdultak a gyengülő birodalomra és végül 476-ban a Rómát is elfoglalták.


A Terfézia ókori eredeti termővidéke ma így néz ki.

A Terfézia eredeti termőhelyén ma nem található szarvasgomba aromát, illatot hordozó édes homoki szarvasgomba fajta. A ma ott fellelhető terfézia fajtákat a sivatagi népek salátaként, köretként fogyasztják, illetve filléres tömegáruként a piacokon árulják. Az édes Terfézia a Római birodalommal együtt évszázadokra eltűnt a történelem színpadáról és a főúri, királyi lakomák asztaláról.

Nagyot ugrunk előre az időben és a római birodalom után 400 évvel népvándorlás utolsó európai államalkotó nemzetekénk új nép érkezik a Kárpát medencébe, a magyarok. A magyarok harcolnak aztán tatárral, némettel, törökkel és természetesen a természet erőivel a fennmaradásukért. Művelik az erdőket, lecsapolják a mocsarakat, szabályozzák a folyókat.

A 18.században egy különös jelenség intéz kihívást az újrainduló (török utáni) magyar mezőgazdaság felé. A szépen fejlődő gyümölcsöskerteket, termőre fordult szántóföldeket vándorló homokdűnék foglalják el. Leginkább a Duna-Tisza közén egyre nagyobb gondot okozó homok dűnék megfékezésére az első magyar botanikusok agronómusok indultak harcba.


Mintha csak a Szaharában járnánk... A Homokhátság részét alkotó fülöpházi buckavidék hazánk egyik legérdekesebb tájegysége Forrás: Daily News Hungary

Hogy kerül a Szahara a Duna-Tisza közé? Mintegy 12 ezer éve véget ért Würm-glaciális (jég)korszak és a Kárpát-medencére kiterjedő száraz és hideg tundra-éghajlat. Az éghajlattal rendkívül erős szeleknek rendezték át hazánk tájait. Ekkor jöttek létre azok a közepes és nagyméretű homokformák, az úgynevezett akkumulációs vagy felhalmozott homokmezők, amelyekből kialakult a kiskunsági Homokhátság. Sok-sok ezer évig teljesen megszűnt a homok mozgása, és ez tette lehetővé a növényzet számára a homokvidék meghódítását, megkötését.

Fülöpháza vándorló homokbuckái

A homok mozgása csak a 18. illetve a 19. században indult meg ismét főként emberi tényezőknek köszönhetően. A futóhomok megkötését célzó növényzettelepítés ellenére a dűnék vándorlása jóval kisebb mértékben ugyan, de napjainkban is folytatódik.

Tessedik Sámuel evangélikus lelkész (1742-1820), pedagógus és polihisztor a Szarvasi Botanikus kert és Agrár főiskola alapítója hozatott először Magyarországra szubtrópusi szárazságtűrő akácfákat Magyarországra a futóhomok megkötésére.

  • Korának nagy tudósa volt, de valószínűleg nem tudta, hogy 250 év múltán, a magyar akác lesz a legelterjedtebb fafajta és erdőalkotó Magyarországon.
  • Nem is sejtethette, hogy ez lesz a világhírű magyar akácméz mézelő virágot adó erdeinek, ligeteinek alapja.
  • Nyilván halvány elképzelése se lehetett arról, hogy az akácot, mint invazív betelepített fajt az Európai Unió visszaszorítandónak ítéli, de magyar érdekek ellenállás miatt ez alól felmentést kap Magyarország.
  • Tessedik azt sem sejthette, hogy milyen szerepe lesz a magyar akácerdőknek az európai méhállomány megőrzésében…

Alföldi akácerdő

…ÉS végül azt a legmerészebb álmaiban sem gondolhatta volna, hogy az akác betelepítésével megteremti a homoki fehér édes szarvasgomba, a TERFÉZIA legújabb kori kulináris felemelkedésének alapjait.

A Terfézia (Terfezia Terfeziódes, újabb elnevezésével Mattirolomyces Terfezioides) az akácfák gyökérzetével szimbiózisban, úgynevezett arbuszkuláris mikorrhizát (bocsánat, a micológusok így nevezik) képezve él, a Duna homokos hordalékkúpjain, homokhátjain telepített akácerdőkben.

Tehát délről behoztuk az akáccal a terfeziát. Ha filmet néznénk, éppen a happyend-del megelégedve hátradőlnénk a fotelben, de akkor hirtelen jön a váratlan fordulat!

A szubtrópusi akác nem az Óvilágból, azaz Észak-Afrikából, vagy Ázsiából érkezett,ahol a terfézia valaha termett és ahol rokon fajok tenyésznek, hanem az Újvilágból, azaz a mai Egyesült Államok déli részéről, Közép-Amerikából származik. Ott pedig nyoma sincs terféziának, se édesnek, se saláta álszarvasgombának.

De akkor mégis, hogy lehetséges a Terfézia épp itt van, és hogy

  • a graciális-jégkorszakban keletkezett homokhordalék mező, amely tízezer évig várakozott, de a XVIII. században „homok-futni” indulván, kiváltsa Tessedik Sámuel akáctelepítési programját és
  • az alföld tikkad szöcskenyájas nyarai hasonlítsanak az ókori északafrikai, főníciai termőkörnyezetre és
  • az evolúció csodájaként az alföld szélfogó árnyas akácligeteiben mindannyiunk örömére megjelenjen az édes fehér homoki szarvasgomba, a Terfézia.

Hogy hogy lehet? Talán a legújabb kor DNS térképei, vagy más hasonló analóg csodák valamikor magyarázattal szolgálhatnak, de addig is örüljünk az egyik legkülönlegesebb Hungaricumunknak!